3.5 Wonen & Wijken
Democratische Partij Alkmaar is een voorstander van een evenwichtige ontwikkeling van het woningenbestand. Gezien het groene karakter van de gemeente, zijn wij geen voorstander van hoogbouw in het centrum en het oude stadsdeel. Wij stellen ons voor dat er voor alle doelgroepen in de gemeente betaalbare woningen komen, zoveel mogelijk is samenspraak met project geselecteerde doelgroepen. Het behoud van de startersleningen voor jongeren is hierbij uiteraard een vereiste.
Wij vinden het belangrijk dat het bloeiende verenigingsleven in onze kernen intact blijft. Daarvoor lijkt het ons een goede zaak om zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden waarvoor voor multifunctionele accommodaties, buurthuizen en andere bestaande locaties een belangrijke rol is weggelegd. Hier kunnen spreekuren worden gehouden, verenigingen onderdak vinden en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Wij zijn voorstander van wijkgericht werken binnen onze gemeente omdat dit goed bij de huidige participatiemaatschappij aansluit en daarom de basis is en voor een stabiele samenleving. Met zoveel mogelijk inwoners samenwerken aan een sociale, schone en veilige wijk. Daar is Democratische Partij Alkmaar een groot voorstander van!