Al-bert Klaver, op 12 mei 1938 geboren te Heiloo, is thans woonachtig in Alkmaar. Bij de zorginstellingen van de Viva zorggroep de Loet en Overkerck, beiden te Heiloo, is hij sinds 30 maart 1998 officieel vertrouwenspersoon maar was daarvoor al sinds 1992 binnen deze zorginstellingen actief middels de cliëntenraad.

Bezoekt de bewoners en onderzoekt, als deze zich voordoen, problemen in de relationele sfeer van bewoners onderling. Ook bij klachten gaat hij op onderzoek uit en is het zijn taak tot een redelijke oplossing te komen. Werkt sinds het begin (2002) ook in Egmond aan Zee in een werkgroep van het Inloophuis aldaar. Zet zich in voor opvang van de mensen die daar binnenlopen, veelal alleenstaanden en eenzamen.

Regelmatig wordt hij ingezet om mensen in Alkmaar, de Egmonden en Heiloo in hun sterven te begeleiden. Zet zich vanaf 1992 in voor Avondwaken en uitvaartdiensten in Heiloo en Alkmaar. Ook daar weer de nodige nazorg voor de nabestaanden die hij regelmatig bezoekt tot het moment van aanvaarding en het dan ook niet meer zo nodig is.

Daarnaast gaat hij regelmatig vertrouwelijke gesprekken aan die vaak over soms precaire familie aangelegenheden gaan. Begeleidt zo tussendoor ook mensen die niemand meer hebben en draagt voor hen de ‘mantel’ zorg voor afwikkeling van velerlei zaken, financieel, materieel, en geestelijk. Al met al is hij zeker 17 uur per week sociaal bewogen actief.

Door deze werkzaamheden heeft het Hare Majesteit behaagt om hem in 2010 te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau.