Fotografie: Ernest Selleger – ernestselleger.nl

Na veertig jaar Amateur Muziek Theater besloot Frans J. Kilian, in 1945 geboren te Ouder-Amstel, om deze periode, met een ‘koninklijk lintje’, in 2000 af te sluiten omdat hij vanaf dat moment een lang gekoesterde wens wilde gaan invullen…
de politiek, ook een soort theater.


Dat werd in Hoorn de Partij van de Arbeid waarvan hij een ledenvergadering bijwoonde en alwaar hij, door opmerkingen zijnerzijds, gevraagd werd om lid te worden en in het bestuur van de afdeling plaats te nemen. Daar is hij, met goede herinneringen aan mensen die ook ooit lid van deze partij waren, op ingestapt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 werd hem gevraagd om een plaats op de lijst van kandidaten in te nemen. Dat leidde in de aanloopperiode, waarin hij zich volop voorbereidde, uiteindelijk toch niet tot het beoogde doel.

In mei 2013 werd Frans lid van 50PLUS en tijdens hun Provinciale ALV in 2014 werd hij door de Senioren Partij Alkmaar (SPA) gevraagd om deze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar te ondersteunen die vanwege de fusie met de gemeenten Schermer en Graft de Rijp (Groot Alkmaar) in november 2014 werd gehouden.

Binnen 50PLUS werd hem in september 2015 gevraagd om cursussen te monitoren alwaar hij Thomas Saverschel tegenkwam. Als gevolg van de inzet van Frans kreeg hij door de cursus het verzoek om in het Provinciale bestuur van 50PLUS Noord-Holland de functie van secretaris op zich te nemen.
Vanaf januari 2016 heeft hij deze functie ingevuld om in januari 2017 daarnaast een gedeeld voorzitterschap waar te nemen. In de gang naar de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen was het vanuit het Provinciale bestuur de bedoeling om ook in Alkmaar een 50PLUS afdeling op te zetten maar helaas werd dat door ‘vriendjespolitiek’ verhinderd.

Met een poging om uit te vinden of er enige aansluiting met een andere, bestaande, partij kon bestaan bleek dat het niet haalbaar noch in overeenstemming was met zijn ideeën dus bedacht hij dan maar zelf, met Thomas Saverschel, een partij op te starten… de Democratische Partij Alkmaar in de functie van secretaris/penningmeester.